STARTSIDA OM FÖRETAGET VÅRA TJÄNSTER UPPLYSNINGSTJÄNST KONTAKTA OSS LÄNKAR

 

  Policy för behandling av personuppgifter
  Policy för behandling av personuppgifter
Incassator AB, organisationsnummer: 556117-6198, (nedan ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om dig som vi behandlar.
  Varför vi behandlar personuppgifter
Vi hanterar personuppgifter för att kunna uppfylla de avtal vi ingått med våra kunder. För att uppfylla våra åtaganden och följa de lagar som berör vår verksamhet måste vi behandla personuppgifter när vi:
  • Förvärvar eller administrerar våra kunders fakturor, inklusive kontakt med fakturamottagarens företrädare eller kontaktperson
  • Tar kreditupplysningar eller annars bedömer betalningsförmågan hos vår kund, den som ingått borgensåtagande eller hos fakturamottagare
  • Efterlever krav enligt lag eller annan författning

Vi hanterar personuppgifter för att kunna uppfylla de avtal vi ingått med våra kunder. För att uppfylla våra åtaganden och följa de lagar som berör vår verksamhet måste vi behandla personuppgifter när vi:
  Hur vi får tillgång till personuppgifterna.
Personuppgifter som vi har på grund av avtal har inhämtats i samband med avtalets ingående. Personuppgifterna kan även inhämtas löpande under avtalsförhållandet. Vi kan även inhämta personuppgifter från externa parter, exempelvis kreditupplysningsföretag och myndigheter..

Om vi har förvärvat en faktura av vår kund, eller om vi administrerar en faktura åt vår kund, inhämtas nödvändig information om den som ska betala fakturan från vår kund. Om den betalningsskyldige är ett företag kan vi även inhämta personuppgifter bestående av information om kontaktperson, företrädare och dylikt. Vi kan även inhämta personuppgifter från dig, kreditupplysningsföretag eller myndigheter.

När vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål inhämtas dessa från externa informationsleverantörer.
  Dina rättigheter
Du har rätt att begära ut information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du har vidare rätt till rättelse, om någon av de uppgifter vi behandlar är felaktig. Behandlar vi dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du rätt att begära att vi raderar informationen om dig. Från den tid du invänder mot vår behandling, eller om du begär att vi rättar dina uppgifter till dess att vi tagit ställning till din begäran, har du rätt till begränsad behandling.

Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Behandlar vi dina personuppgifter på grund av samtycke eller avtal har du rätt att begära ut dina personuppgifter till dig i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format eller få dem överlämnade till annan personuppgiftsansvarig.

Behandlar vi dina personuppgifter på grund av samtycke kan du närsomhelst omedelbart återkalla ditt samtycke.

Anser du att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på info@incassator.se eller 0175-230 05.

Du kan även klaga hos Datainspektionen. Mer information om Datainspektionen och klagomålsförfarandet finns här.

 


© Webbdesign av CE Design     Integritetspolicy & GDPR